2009 CİLT: 19 SAYI: EK 2

KO Karamustafalıoğlu
Şizofreni tedavisinde karşılanmamış ihtiyaçlar: psikofarmakolojik boyutlar
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009;19(Ek 2):311-315

 
 
N Dilbaz, AE Darçın
Antipsikotik ilaçlarla tedavide yeni bir teknoloji; paliperidon
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009;19(Ek 2):316-325

 
 
A S Gönül, Ç Eker, F Şimşek
Antipsikotiklerin güvenilirlik ve tolerabilitesine yeni bir yaklaşım
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009;19(Ek 2):326-334

 
 
Ö Aydemir
Şizofrenide işlevsellik ve paliperidon: Bireysel ve toplumsal performans ölçeği ile yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009;19(Ek 2):335-340

 
 
KO Karamustafalıoğlu
Şizofreni tedavisinde yeni hedefler: Paliperidon
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009;19(Ek 2):341-342