1990 - CİLT 1 - SAYI 1

Oztas B
Alkolün merkez sinir sistemine etki mekanizmaları
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):2-9

 

Ozkan S
Psikiyatrik tıp: konsültasyon-liyazon psikiyatri
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):10-17

 

Karacan I, Ozmen E
Uyku: etkileyen ilaçlar, nörokimyasal temel uyku bozukluklarının sınıflandırılması
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):18-25

 

Oral E T
Şizofreni etyolojisinde otoimmün-viral kuramlar
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):26-31

 

Surmeli B A
Psikiyatride antikonvülzanlar
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):32-40

 

Cetin M, Ceylan E, Ozogretmen H, Saygili S, Tarhan N
Mianserin ve amineptinin depresyonda tedavi etkinlikleri ve yan etkilerinin karşılaştırılması
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):41-46

 

Ceylan M E, Cetin M, Ozogretmen H
Kafeinin maksimal konvülsif nöbet üzerine olan etkisi
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):47-50

 

Gokalp P G
Tedaviye yanıt vermeyen depresyonda lityum kullanımı
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1990;1(1):51-57