VOLUME 1 SUPP 1 1991

Koknel O
Şizofreni psikofarmakolojisine giriş dopamin hipotezi
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):1-5

 
 
Tuglular I
Yeni nöroleptikler ve atipikler kavramı
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):9-14

 
 
Tan U
Beyinde biyokimyasal ve farmakolojik asimetri: ilaçların etki mekanizmasına yeni bir yaklaşım
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):15-17

 
 
Saydam M B, Koyuncuoglu H
Dekstrometorfan ile opiat yoksunluk sendromunun tedavisi: klorpromazin ile karşılaştırmalı çift-kör klinik çalışma
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):18-22

 
 
Simsek S A
Opiat reseptörleri
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):23-28

 
 
Ziyalar A
Alkol bağımlılığı
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):29-33

 
 
Ziyalar A
İlaç ve morfin bağımlılığı
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):34-39

 
 
Onur R
Anksiyolitiklerin etki mekanizması
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):40-41

 
 
Verimli A
Mizaç bozukluklarında bt, mri ve pet bulguları
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):42-45

 
 
Verimli A
Mizaç bozukluklarında nöroendokrin göstergeler
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):46-48

 
 
Esin Y, Eroglu L
Lityum
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):49-55

 
 
Cifter I
Yaşlılarda psikofarmakolojik tedavi
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):56-59

 
 
Aydogmus K
Çocuk psikiyatrisinde ilaç uygulamaları
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):60-63

 
 
Tarhan N
Anksiyetenin nörobiyolojisi
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):64-67

 
 
Ceylan M E
Depresyonda noradrenerjik disregülasyon
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):68-74

 
 
Kabasakal L , Uysal M K
Lityum, kalsiyum antagonistleri ve lipit peroksidasyon
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):75-78

 
 
Sarioglu Y, Kaya T
Şizofrenik hastalarda ve normal kontrollerde serum dopamin-beta-hidroksilaz aktiviteleri nöroleptik ilaçların serum dopamin-beta-hidroksilaz üzerine olan etkileri
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):79-83

 
 
Icelli I
Bir devlet hastanesinde psikiyatri dışı benzodiazepin kullanımı
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):86-88

 
 
Sener G, Simsek S A, Ceylan M E
Lityum klorür ve diltiazemin sıçanlarda bazı davranış parametrelerine ve serum sodyum, potasyum, kalsiyum düzeylerine etkileri
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):89-92

 
 
Verimli A, Saygili S, Kukurt R, Altinoz F, Turkcan A, Atalay H
Standart biyolojik tedavilerle kontrol altına alınamayan hospitalize psikiyatrik olgularda klonazepam
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):93-95

 
 
Saygili S, Ozden S Y
Esrar, kötüye kullanım mı, bağımlılık mı?
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):96-99

 
 
Saygili S, Ozden S Y
Eroin bağımlılarının biyo-psiko-sosyal yönden araştırılması
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):100-104

 
 
Cetin M, Kilinc C, Gultepe M, Ozogretmen H, Ceylan M E, Tarhan N, Surmeli B A
Şizofrenlerin saç ve serumlarındaki eser elementler ( cu, za, mg, fe) ‘in sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılması
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):105-109

 
 
Cetin M, Ceylan M E, Ozogretmen H, Sengezer A
Epileptiklerde psikososyal durumun ve antiepileptik ilaçların kan düzeyleri ile klinik cevaplar arasındaki ilişkinin araştırılması
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):110-116

 
 
Ozturk M O
Depresyonlarda psikoterapinin yeri
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):117

 
 
Aydinalp K
Yeni antidepresanlar
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):118-121

 
 
Songar A
Sinir sistemi ve davranış
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):122-127

 
 
Ozkan S
Genel tıpta psikotrop ilaç kullanımı
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):128-141

 
 
Aydin H
Psikotroplar ve uyku
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):142-143

 
 
Arkonac O
Şizofreni ve ilaç tedavisi
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):5-8

 
 
Erenmemisoglu A, Tekol Y
Yurdumuzda dumansız bir tütün kullanımı “maraş otu”
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1991;1(Supplement 1):84-85