VOLUME 6 ISSUE 1 1996

Arikan M K
Electrophysiological findings in anxiety disorders
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):1-8

 
 
Ceylan M E, Erdis F
Neuroleptics
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):9-26

 
 
Evren E C
Klozapin: bir gözdengeçirme
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):27-34

 
 
Tanridag T, Tanridag O, Karan O
Mirror writing
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):35-40

 
 
Tanridag O, Tanridag T, Ozcubukcuoglu A, Saracoglu M, Togrol E, Hanoglu L, Akyatan N
Vasküler demans oluşumunda farklı mekanizmalar
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):41-47

 
 
Sohmen T, Yavas I, Bakir B, Sohmen G
Assessment of psychological states of children with cancer in a turkish sample
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):48-53

 
 
Sohmen T, Yavas I, Bakir B, Sohmen G
Assessment of psychologıcal states of parents of children with chronic disease in a turkish sample
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):54-65

 
 
Cetin M, Cilden S, Basoglu C, Tarhan N, Burkovik Y
Saldırganlık davranışının biyokimyasal ve nöroendokrinolojik göstergelerinin araştırılması: kontrollü bir çalışma
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):66-76

 
 
Evren E C
Östrojenin kognisyona etkisi
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):66-68

 
 
Togrol E
Vancouver biomedikal süreli yayınlara yollanan yazılar için yeni tek tip kuralları
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1996;6(1):69-78